Menu
Đã tìm ra lỗi Picasa! Do đứt cáp quang ở biển Đông, ảnh hưởng toàn quốc, nên xem truyện chậm, lỗi, giật, lap... Nếu ko xem được hãy báo lỗi, Truyện sẽ được thay link khác nhanh hơn. Chi tiết >>
HotClip
NarutoTruyện tranh Naruto tiếng việt, link không die, bản bao đẹp, load cực nhanh.http://truyentranh8.com/uploads/products/thumbnails/d1de61b2_630.jpg
7877/10856 Đánh giá

Naruto

Updated chap - Next 686

Cập nhật: 2014-07-16 05:31:10
Xem: 187135 lượt


Theo dõi truyện này

9.2/10

 • Dịch: manga24h.com Truyện tranh tuần truyentranhtuan.com Unknown
 • Tác giả:
 • Thể loại: Action,Adventure,Comedy,Drama,Fantasy,Martial Arts,Shounen
 • Kiểu đọc: xem từ phải qua trái
 • Nội dung: Xem thêm ►
 • Tình trạng:  Còn tiếp
Game Plant vs Zombie - Cuộc chiến Thây Ma
Plants vs Zombies game đẳng cấp trên PC đã có trên mobile. Tải miễn phí

Danh sách chap

 1. Chap 685

 2. Chap 684

 3. Chap 683

 4. Chap 682

 5. Chap 681

 6. Chap 680

 7. Chap 679

 8. Chap 678

 9. Chap 677

 10. Chap 676

 11. Chap 675

 12. Chap 674
  ► Naruto

 13. Chap 673

 14. Chap 672

 15. Chap 671

 16. Chap 670

 17. Chap 669

 18. Chap 668

 19. Chap 667

 20. Chap 666

 21. Chap 665

 22. Chap 664

 23. Chap 663

 24. Chap 662

 25. Chap 661

 26. Chap 660

 27. Chap 659

 28. Chap 658

 29. Chap 657

 30. Chap 656

 31. Chap 655

 32. Chap 654

 33. Chap 653

 34. Chap 652

 35. Chap 651

 36. Chap 650

 37. Chap 650

 38. Chap 649

 39. Chap 648

 40. Chap 647

 41. Chap 646

 42. Chap 645

 43. Chap 644

 44. Chap 643

 45. Chap 642

 46. Chap 641

 47. Chap 640

 48. Chap 639

 49. Chap 638

 50. Chap 637

 51. Chap 636

 52. Chap 635

 53. Chap 634

 54. Chap 633

 55. Chap 632

 56. Chap 631

 57. Chap 630

 58. Chap 629

 59. Chap 628

 60. Chap 627

 61. Chap 626

 62. Chap 625

 63. Chap 624

 64. Chap 623

 65. Chap 622

 66. Chap 621

 67. Chap 620

 68. Chap 619

 69. Chap 618

 70. Chap 617

 71. Chap 616

 72. Chap 615

 73. Chap 614

 74. Chap 613

 75. Chap 612

 76. Chap 611

 77. Chap 610

 78. Chap 609

 79. Chap 608

 80. Chap 607

 81. Chap 606

 82. Chap 605

 83. Chap 604

 84. Chap 603

 85. Chap 602

 86. Chap 601

 87. Chap 600

 88. Chap 599

 89. Chap 598

 90. Chap 597

 91. Chap 596

 92. Chap 595

 93. Chap 594.5

 94. Chap 594

 95. Chap 593

 96. Chap 592

 97. Chap 591

 98. Chap 590

 99. Chap 589

 100. Chap 588

 101. Chap 587

 102. Chap 586

 103. Chap 585

 104. Chap 584

 105. Chap 583

 106. Chap 582

 107. Chap 581

 108. Chap 580

 109. Chap 579

 110. Chap 578

 111. Chap 577

 112. Chap 576

 113. Chap 575

 114. Chap 574

 115. Chap 573

 116. Chap 572

 117. Chap 571

 118. Chap 570

 119. Chap 569

 120. Chap 568
  ► tứ vĩ đại hầu vương

 121. Chap 567

 122. Chap 566

 123. Chap 565

 124. Chap 564

 125. Chap 563

 126. Chap 562

 127. Chap 561

 128. Chap 560

 129. Chap 559

 130. Chap 558

 131. Chap 557

 132. Chap 556

 133. Chap 555

 134. Chap 554

 135. Chap 553

 136. Chap 552

 137. Chap 551

 138. Chap 550

 139. Chap 549

 140. Chap 548

 141. Chap 547
  ► Những giá trị đích thực!!

 142. Chap 546
  ► The Past Vs Present

 143. Chap 545

 144. Chap 544
  ► Two Suns!

 145. Chap 543
  ► Unforgettable

 146. Chap 542

 147. Chap 541

 148. Chap 540
  ► Madara's Strategy!

 149. Chap 539
  ► A Bloody Night!

 150. Chap 538
  ► Cross-examination

 151. Chap 537
  ► Night Falls!

 152. Chap 536
  ► Naruto Goes To War!

 153. Chap 535
  ► Ỉuka's Peuasion

 154. Chap 534

 155. Chap 533
  ► An Oath

 156. Chap 532
  ► Mifune Vs. Hanzou, The Conclusion!

 157. Chap 531
  ► Team Asuma, Together Again!

 158. Chap 530
  ► Chouji's Determination

 159. Chap 529
  ► Golden Bonds

 160. Chap 528
  ► More Than 'dull'

 161. Chap 527
  ► Secret Word

 162. Chap 526

 163. Chap 525
  ► The Kages Revived!

 164. Chap 524
  ► Things I Want To Protect

 165. Chap 523
  ► The Legendary Seven Swordsmen!

 166. Chap 522

 167. Chap 521

 168. Chap 520
  ► The Secret Behind Impure World Resurrection

 169. Chap 519
  ► The Tailed Beast Bomb

 170. Chap 518
  ► The Ambush Squads Clash!

 171. Chap 517

 172. Chap 516
  ► Gaaras Speech

 173. Chap 515
  ► The War Begins!

 174. Chap 514
  ► Kabuto's Plot!

 175. Chap 513
  ► Kabuto Vs. The Tsuchikage!

 176. Chap 512
  ► The Truth Behind Zetsu!

 177. Chap 511
  ► We'll All Come Home

 178. Chap 510
  ► A Shocking Forbidden Technique

 179. Chap 509
  ► A Bridge To Peace

 180. Chap 508
  ► A Death Befitting A Shinobi

 181. Chap 507
  ► A Living Lie!

 182. Chap 506
  ► Gai Vs Kisame

 183. Chap 505
  ► The Nine-tails' Chakra Unleashed!

 184. Chap 504
  ► Thank You

 185. Chap 503
  ► Minato's Dead Demon Seal

 186. Chap 502
  ► The Fourth Hokage Goes To War

 187. Chap 501
  ► The Nine-tails Strikes

 188. Chap 500
  ► The Birth Of Naruto

 189. Chap 499
  ► A New Seal!

 190. Chap 498
  ► Mom's Red Hair

 191. Chap 497
  ► The Nine-tails Vs. Naruto!

 192. Chap 496
  ► Meeting The Nine-tails Once Again!

 193. Chap 495
  ► Dark Naruto Destroyed

 194. Chap 494
  ► Killerbee And Motoi

 195. Chap 493
  ► Dark Naruto

 196. Chap 492
  ► Greetings

 197. Chap 491
  ► Confining The Hosts!!

 198. Chap 490
  ► The Truth About The Kyubi!!

 199. Chap 489
  ► Heading Towards The Great Ninja War

 200. Chap 488
  ► Returning To Their Own Villages

 201. Chap 487
  ► The Battle Begins

 202. Chap 486
  ► Fists

 203. Chap 485
  ► Close... Far...

 204. Chap 484

 205. Chap 483
  ► Master And Student Reunited

 206. Chap 482
  ► Once More...

 207. Chap 481
  ► Danzo Dies

 208. Chap 480
  ► Sacrifice

 209. Chap 479
  ► Izanagi

 210. Chap 478
  ► Susanoo Final Version

 211. Chap 477
  ► Do Not Speak To Me Of Itachi

 212. Chap 476
  ► Sasuke Vs Danzou

 213. Chap 475
  ► Madaras True Strength

 214. Chap 474

 215. Chap 473

 216. Chap 472

 217. Chap 471

 218. Chap 470

 219. Chap 469

 220. Chap 468

 221. Chap 467

 222. Chap 466

 223. Chap 465

 224. Chap 464

 225. Chap 463

 226. Chap 462

 227. Chap 461

 228. Chap 460
  ► Sasuke Surrounded

 229. Chap 459

 230. Chap 458

 231. Chap 457

 232. Chap 456

 233. Chap 455

 234. Chap 454

 235. Chap 453

 236. Chap 452

 237. Chap 451

 238. Chap 450

 239. Chap 449

 240. Chap 448

 241. Chap 447

 242. Chap 446

 243. Chap 445

 244. Chap 444

 245. Chap 443

 246. Chap 442

 247. Chap 441

 248. Chap 440

 249. Chap 439

 250. Chap 438

 251. Chap 437

 252. Chap 436

 253. Chap 435

 254. Chap 434

 255. Chap 433

 256. Chap 432

 257. Chap 431

 258. Chap 430

 259. Chap 429

 260. Chap 428

 261. Chap 427

 262. Chap 426

 263. Chap 425

 264. Chap 424

 265. Chap 423

 266. Chap 422

 267. Chap 421

 268. Chap 420

 269. Chap 419

 270. Chap 418

 271. Chap 417

 272. Chap 416

 273. Chap 415

 274. Chap 414

 275. Chap 413

 276. Chap 412

 277. Chap 411

 278. Chap 410

 279. Chap 409

 280. Chap 408

 281. Chap 407

 282. Chap 406

 283. Chap 405

 284. Chap 404

 285. Chap 403

 286. Chap 402

 287. Chap 401

 288. Chap 400

 289. Chap 399

 290. Chap 398

 291. Chap 397

 292. Chap 396

 293. Chap 395

 294. Chap 394

 295. Chap 393

 296. Chap 392

 297. Chap 391

 298. Chap 390
  ► The Final Jutsu

 299. Chap 389
  ► Sasuke's Strategy

 300. Chap 388
  ► The Gap Between Our Power

 301. Chap 387
  ► Reality

 302. Chap 386
  ► My New Light

 303. Chap 385
  ► Secret Of The Mangekyo

 304. Chap 384
  ► Two Roads Diverge

 305. Chap 383
  ► The Epilogue And The...!!

 306. Chap 382
  ► My Real Decision

 307. Chap 381
  ► His True Identity!

 308. Chap 380
  ► That's Face...!

 309. Chap 379
  ► Jiraiya's Decision

 310. Chap 378
  ► One On One!

 311. Chap 377
  ► Hermit Mode

 312. Chap 376
  ► The Destinied Child

 313. Chap 375
  ► Ni Dai Sennin

 314. Chap 374
  ► Growing Into A God...!

 315. Chap 373
  ► The Student/ Teacher Era...!!

 316. Chap 372
  ► The Weeping Country

 317. Chap 371
  ► Old Friends

 318. Chap 370
  ► A Premonition

 319. Chap 369
  ► About Pain

 320. Chap 368
  ► Reconnaissance

 321. Chap 367
  ► Itachi And Sasuke

 322. Chap 366
  ► Brothers

 323. Chap 365
  ► Chasing Itachi

 324. Chap 364
  ► The Target

 325. Chap 363
  ► Sasuke's Death

 326. Chap 362
  ► Masterpiece

 327. Chap 361
  ► Weak Spot!!

 328. Chap 360
  ► Deidara's Final Explosion

 329. Chap 359
  ► Those Eyes Again...

 330. Chap 358
  ► Cornered By C-2

 331. Chap 357
  ► Deidara Vs Sasuke

 332. Chap 356
  ► Collision

 333. Chap 355
  ► Which Way?

 334. Chap 354
  ► Making Their Move

 335. Chap 353

 336. Chap 352

 337. Chap 351

 338. Chap 350

 339. Chap 349

 340. Chap 348

 341. Chap 347

 342. Chap 346

 343. Chap 345

 344. Chap 344

 345. Chap 343

 346. Chap 342

 347. Chap 341

 348. Chap 340

 349. Chap 339

 350. Chap 338

 351. Chap 337

 352. Chap 336

 353. Chap 335

 354. Chap 334

 355. Chap 333

 356. Chap 332

 357. Chap 331

 358. Chap 330

 359. Chap 329

 360. Chap 328

 361. Chap 327

 362. Chap 326

 363. Chap 325

 364. Chap 324

 365. Chap 323

 366. Chap 322

 367. Chap 321

 368. Chap 320

 369. Chap 319

 370. Chap 318

 371. Chap 317

 372. Chap 316

 373. Chap 315

 374. Chap 314

 375. Chap 313

 376. Chap 312

 377. Chap 311

 378. Chap 310

 379. Chap 309

 380. Chap 308

 381. Chap 307

 382. Chap 306

 383. Chap 305

 384. Chap 304

 385. Chap 303

 386. Chap 302

 387. Chap 301

 388. Chap 300

 389. Chap 299

 390. Chap 298

 391. Chap 297

 392. Chap 296

 393. Chap 295

 394. Chap 294

 395. Chap 293

 396. Chap 292

 397. Chap 291

 398. Chap 290

 399. Chap 289

 400. Chap 288

 401. Chap 287

 402. Chap 286

 403. Chap 285

 404. Chap 284

 405. Chap 283

 406. Chap 282

 407. Chap 281

 408. Chap 280

 409. Chap 279

 410. Chap 278

 411. Chap 277

 412. Chap 276

 413. Chap 275

 414. Chap 274

 415. Chap 273

 416. Chap 272

 417. Chap 271

 418. Chap 270

 419. Chap 269

 420. Chap 268

 421. Chap 267

 422. Chap 266

 423. Chap 265

 424. Chap 264

 425. Chap 263

 426. Chap 262

 427. Chap 261

 428. Chap 260

 429. Chap 259

 430. Chap 258

 431. Chap 257

 432. Chap 256

 433. Chap 255

 434. Chap 254

 435. Chap 253

 436. Chap 252

 437. Chap 251

 438. Chap 250

 439. Chap 249

 440. Chap 248

 441. Chap 247

 442. Chap 246

 443. Chap 245

 444. Chap 244

 445. Chap 243

 446. Chap 242

 447. Chap 241

 448. Chap 240

 449. Chap 239

 450. Chap 238

 451. Chap 237

 452. Chap 236

 453. Chap 235

 454. Chap 234

 455. Chap 233

 456. Chap 232

 457. Chap 231

 458. Chap 230

 459. Chap 229

 460. Chap 228

 461. Chap 227

 462. Chap 226

 463. Chap 225

 464. Chap 224

 465. Chap 223

 466. Chap 222

 467. Chap 221

 468. Chap 220

 469. Chap 219

 470. Chap 218

 471. Chap 217

 472. Chap 216

 473. Chap 215

 474. Chap 214

 475. Chap 213

 476. Chap 212

 477. Chap 211

 478. Chap 210

 479. Chap 209

 480. Chap 208

 481. Chap 207

 482. Chap 206

 483. Chap 205

 484. Chap 204

 485. Chap 203

 486. Chap 202

 487. Chap 201

 488. Chap 200

 489. Chap 199

 490. Chap 198

 491. Chap 197

 492. Chap 196

 493. Chap 195

 494. Chap 194

 495. Chap 193

 496. Chap 192

 497. Chap 191

 498. Chap 190

 499. Chap 189

 500. Chap 188

 501. Chap 187

 502. Chap 186

 503. Chap 185

 504. Chap 184

 505. Chap 183

 506. Chap 182

 507. Chap 181

 508. Chap 180

 509. Chap 179

 510. Chap 178

 511. Chap 177

 512. Chap 176

 513. Chap 175

 514. Chap 174

 515. Chap 173

 516. Chap 172

 517. Chap 171

 518. Chap 170

 519. Chap 169

 520. Chap 168

 521. Chap 167

 522. Chap 166

 523. Chap 165

 524. Chap 164

 525. Chap 163

 526. Chap 162

 527. Chap 161

 528. Chap 160

 529. Chap 159

 530. Chap 158

 531. Chap 157

 532. Chap 156

 533. Chap 155

 534. Chap 154

 535. Chap 153

 536. Chap 152

 537. Chap 151

 538. Chap 150

 539. Chap 149

 540. Chap 148

 541. Chap 147

 542. Chap 146

 543. Chap 145

 544. Chap 144

 545. Chap 143

 546. Chap 142

 547. Chap 141

 548. Chap 140

 549. Chap 139

 550. Chap 138

 551. Chap 137

 552. Chap 136

 553. Chap 135

 554. Chap 134

 555. Chap 133

 556. Chap 132

 557. Chap 131

 558. Chap 130

 559. Chap 129

 560. Chap 128

 561. Chap 127

 562. Chap 126

 563. Chap 125

 564. Chap 124

 565. Chap 123

 566. Chap 122

 567. Chap 121

 568. Chap 120

 569. Chap 119

 570. Chap 118

 571. Chap 117

 572. Chap 116

 573. Chap 115

 574. Chap 114

 575. Chap 113

 576. Chap 112

 577. Chap 111

 578. Chap 110

 579. Chap 109

 580. Chap 108

 581. Chap 107

 582. Chap 106

 583. Chap 105

 584. Chap 104

 585. Chap 103

 586. Chap 102

 587. Chap 101

 588. Chap 100

 589. Chap 99

 590. Chap 98

 591. Chap 97

 592. Chap 96

 593. Chap 95

 594. Chap 94

 595. Chap 93

 596. Chap 92

 597. Chap 91

 598. Chap 90

 599. Chap 89

 600. Chap 88

 601. Chap 87

 602. Chap 86

 603. Chap 85

 604. Chap 84

 605. Chap 83

 606. Chap 82

 607. Chap 81

 608. Chap 80

 609. Chap 79

 610. Chap 78

 611. Chap 77

 612. Chap 76

 613. Chap 75

 614. Chap 74

 615. Chap 73

 616. Chap 72

 617. Chap 71

 618. Chap 70

 619. Chap 69

 620. Chap 68

 621. Chap 67

 622. Chap 66

 623. Chap 65

 624. Chap 64

 625. Chap 63

 626. Chap 62

 627. Chap 61

 628. Chap 60

 629. Chap 59

 630. Chap 58

 631. Chap 57

 632. Chap 56

 633. Chap 55

 634. Chap 54

 635. Chap 53

 636. Chap 52

 637. Chap 51

 638. Chap 50

 639. Chap 49

 640. Chap 48

 641. Chap 47

 642. Chap 46

 643. Chap 45

 644. Chap 44

 645. Chap 43

 646. Chap 42

 647. Chap 41

 648. Chap 40

 649. Chap 39

 650. Chap 38

 651. Chap 37

 652. Chap 36

 653. Chap 35

 654. Chap 34

 655. Chap 33

 656. Chap 32

 657. Chap 31

 658. Chap 30

 659. Chap 29

 660. Chap 28

 661. Chap 27

 662. Chap 26

 663. Chap 25

 664. Chap 24

 665. Chap 23

 666. Chap 22

 667. Chap 21

 668. Chap 20

 669. Chap 19

 670. Chap 18

 671. Chap 17

 672. Chap 16

 673. Chap 15
  ► Sharingan tái sinh

 674. Chap 14
  ► Kế hoạch bí mật

 675. Chap 13

 676. Chap 12
  ► Kết thút rồi

 677. Chap 11

 678. Chap 10

 679. Chap 9

 680. Chap 8

 681. Chap 7

 682. Chap 6

 683. Chap 5

 684. Chap 4

 685. Chap 3

 686. Chap 2

 687. Chap 1

Wapsite đang trong gia đoạn beta.
Gặp lỗi hãy bấm nút (!) để báo lỗi